A.N.S.P.D.C.P.

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Vă informăm că documentul a fost înregistrat cu următoarele date: 

Expeditor: MIHALACHE A DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
Subiectul: Notificare 
Număr Registrul General: 0014140 
Număr infochiosk: 777922735928 
Data: 20/06/2017